Tarieven


Vergoeding 

Psychologische behandeling en psychotherapie (GGZ) wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

De praktijk hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  

Tarieven

Vanaf januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.

De NZa-behandeltarieven GGZ 2024 vindt u hier (Bijlagen, bijlage 1). Voor tarieven van Praktijk voor Psychotherapie Van Poelje kijkt u bij Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut.

 

Met enkele zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract. Omdat in contracten veelal omzetplafonds zijn opgenomen van het aantal te mogen behandelen cliënten, kan het zijn dat u niet terecht kunt in mijn praktijk. U kunt er bij mij naar informeren wanneer u contact opneemt. Geeft u dan aan bij welke zorgverzekering u verzekerd bent en welke soort basisverzekering u heeft.

 

Voor 2024 heeft de praktijk met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten:

- CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, PZP, CZ direct, Just

- Menzis, Anderzorg, Hema, VinkVink

- VGZ, VGZ Bewuzt, IZA, Univé, UMC, ZEKUR, IZZ (VGZ voor de zorg), United Consumers VGZ

 

Heeft de praktijk met uw zorgverzekeraar geen contract en wilt u toch in behandeling bij mij, dan kan dat. U ontvangt dan zelf maandelijks de factuur en zorgt voor betaling binnen 8 dagen aan de praktijk, en dient de factuur tevens in bij uw zorgverzekeraar voor vergoeding aan uzelf.

Daarbij is het volgende van belang:

GGZ hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (en niet vanuit een aanvullende verzekering). Welk percentage van het NZa-behandeltarief door uw zorgverzekeraar vergoed wordt is dan afhankelijk van uw polis.

 

Voor de basisverzekering zijn er veelal deze polissen:

- De naturapolis: met deze polis wordt 60% tot 75% van het NZa-behandeltarief vergoed. Heeft u een budgetpolis? Dit is een afgeslankte vorm van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk lager.

- De restitutiepolis (ook wel Eigen Keuze of Vrije Keuze polis genoemd): met deze polis wordt 75 tot 100% van het NZa-behandeltarief vergoed.

 

Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar bent u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling. Zorgverzekeraars zijn te allen tijde bereid u per email te informeren over welke polis u heeft en hoeveel procent vergoed wordt van de NZa-behandeltarieven bij een niet-gecontracteerde GGZ-praktijk.

Mocht u in behandeling komen, dan neem ik met u door hoe de bekostiging er uit ziet en wat de mogelijkheden zijn. Het is vanzelfsprekend uw eigen keuze hoe u de bekostiging met uw zorgverzekering wilt regelen.

 

Voor GGZ hulp wordt het verplichte eigen risico van € 385 per jaar en een eventueel vrijwillig eigen risico door de zorgverzekeraar met u verrekend. 

 

Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering is altijd een verwijzing door uw huisarts nodig*. De praktijk heeft geen aansluiting op Zorgmail of Zorgdomein. De verwijsbrief kan door de huisarts aan u zelf overhandigd worden.

 

Niet verzekerde zorg

Sommige klachten vallen niet meer onder verzekerde zorg. Levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden hiervan. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt de behandeling dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar en dient deze volledig zelf te betalen. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor tarieven zie bovenstaande.

 

Betaling door derden of zelf betaling

Soms wordt de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld bij arbeidgerelateerde problematiek, via de werkgever geregeld. Regelmatig ook kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

Het tarief bedraagt dan 100% van de NZa-behandeltarieven binnen het Zorgprestatiemodel. 

 

Annulering van de afspraak

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt u € 50,- in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak € 100,- Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Privacy regeling
Op de factuur die u indient bij uw zorgverzekeraar staat uw diagnose vermeld. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat kenbaar maken. In het systeem van uw verzekeraar blijft dan onvermeld voor welke problemen u in behandeling bent (geweest). Zowel uzelf als uw therapeut dient hiervoor een formulier in te vullen. Het formulier is aanwezig in de praktijk.

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:

-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum

-uw zorgverzekering en polisnummer

-uw BSN-nummer

-verwijzing naar basis GGZ zorg of gespecialiseerde GGZ zorg

-vermoeden van een DSM-diagnose

-AGB-code van de huisarts

-praktijkstempel + handtekening van de huisarts